Általános Szerződési FeltételekLetöltés

 1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.monroetattoo.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) – az ÁSZF elfogadásával – létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő – weboldalon keresztül létrejött – szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre (Vevő) vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással – az ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

A vállalkozás adatai

Név: Kohut Mihály e.v.

Cím: 5540, Szarvas, Szent László utca 15.

Postai levelezési cím: : 5540, Szarvas, Szent László utca 15.

E-mail cím: kohutmihaly86@gmail.com

Telefonszám: +36205556484 (normál díjszabású)

Adószám: 68375188-1-24

Weboldal címe: www.monroetattoo.hu

A tárhelyszolgáltató adatai

Név: MikroVPS Kft.

Cím: 9985 Felsőszölnök , Hármashatár út 33.

Adószám: 25189861-2-18

EU adószám: HU25189861

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

e-mail.: support@mikrovps.hu

telefon: +3694200210

Ászf_2020_ Szarvas

 • A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

 Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai

 Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya Kohut Mihály e.v. (továbbiakban: Eladó / Válalkozó) és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések köre és értelmezése

   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF érvényessége

   A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. 

A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

A digitális adattartalom, szerzői jogok és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

A vállalkozás (eladó) fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, amennyiben szükséges az egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított

költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és -amennyiben van – a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

Vásárlás

A weboldalon való vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

Rendelés leadása a nap 24 órájában lehetséges.

Csak magyarországi címre szóló megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

Az ÁSZF elfogadása, szerződés kötésnek minősül, mint Eladó és Vevő között.

A szerződés lépései

 1. Az igénybe vevő a weboldalra érkezve – megismerve az áru jelentős információit – dönthet arról, hogy meg szeretné e azt vásárolni / rendelni vagy sem.
 2. Amennyiben a vásárlás / megrendelés mellett dönt, úgy a termék melletti (KOSÁRBA RAKOM) feliratú kosár ikonra kattintva tudja a terméket a kosárba tenni.
 3. Abban az esetben, ha a kiválasztott termékből az alap mennyiségi egységtől eltérő (több) terméket szeretne rendelni az Igénybe vevő, a weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, majd a kosár ikonra kattintva megnyíló „Kosár” oldalon tudja a szükséges mennyiségi változtatásokat megtenni a következő módon. Annál a terméknél, ahol a mennyiséget kívánja változtatni csak annyit kell tennie, hogy mennyiség mezőbe tetszése szerinti mennyiséget beírva tudja megadni a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, majd kattintson rá a „kosár frissítése” című gombra és máris az aktuális adatok jelennek meg, a termék darabszáma és ára tekintetében.
 4. Amennyiben törölni szeretne az igénybevevő, a vásárlása során valamelyik kiválasztott terméket, a vásárlás tényleges ellenőrzése és lezárása előtt, úgy azt szintén a kosár oldalon teheti meg, a következő módon. A weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, majd a kosár ikonra kattintva megnyíló a „Kosár” oldalon. A „Kosár” oldalon annál a terméknél, amelyet törölni szeretne a kosár tartalmából, a törlendő termékkel egy sorban lévő (x) ikonra kattintva teheti meg. Erre (adatok és termékek, javítása, módosítása) a vonatkozó jogszabályok szerint az igénybevevőnek a vásárlás lezárása /. elküldése előtt is lehetősége van (végső adatellenőrzési lépés)

Ászf_2020_ Szarvas

 • A vásárlás befejezésével az Igénybe vevő a kosárból a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással vagy amennyiben nem a kosárban van, az oldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, a megjelenő panelen a „Pénztár” gombra kattintva tud továbbhaladni.
 • A „Pénztár oldalon” tudja az igénybevevő (vásárló) megadni a kupon kódját, amennyiben rendelkezik vele, továbbá a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges információkat / adatokat és itt tudja kiválasztani a fizetés módját is.
 • A Pénztár oldalon az adatok megadása és kiválasztása után „Rendelés összesítése” lépésben az Igénybe vevő (vásárló) ellenőrizni tudja a kiválasztott termék adatait (nevét, mennyiségét, mennyiségi egységét, árát), a választott szállítási módot, valamint annak díját, illetve az így kialakult összesen fizetendő bruttó – az áfát is magában foglaló – összeget, biztosítva ezzel a részére az adatbeviteli hibák felismerhetőségét. Továbbá a rendelés véglegesítése előtt az Igénybe vevőnek lehetősége van a már bevitt adatok módosítására is.
 • A rendelés aktiválása előtt az Igénybe vevőnek el kell olvasnia és el kell fogadnia a weboldal Általános Szerződési Feltételeit.
 • A rendelés aktiválása (elküldése) a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással lehetséges.
 • Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése – Vállalkozás általi – megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a szállítási határidőt.
 • A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.
 • Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz (vevő) megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • A megrendelések feldolgozása minden nap 10:00 – 16:00 óra között történik.
 • Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 • Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.
 1. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 ( harminc ) napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 2. A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő – amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges – az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

Fizetés

Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék vásárlása esetén:

 • Utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg),
 • Banki átutalással (előre utalás),

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a termék vagy szolgáltatás megrendelésének utolsó lépésében lehetséges.

Utánvétel történő fizetési mód esetén a fizetés a Vállalkozás megbízott partnere (XXL Futár, vagy az MPL*) részére történik készpénzben, a termék kiszolgáltatásakor (átadásakor) és forintban.

*Az MPL nem a vállalkozás partnere

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.

Teljesítési határidő

Termékértékesítés esetén a Vállalkozás – abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron – 2-5 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincsen készleten és előre láthatólag a vállalt 2-5 napos határidőn belül nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Vállalkozás e-mailben értesíti az Igénybe vevőt, hogy az dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy megvárja a termék Vállalkozás által megjelölt határidőben történő átadását.

Fuvarozás

Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket. A csomag már nem tartalmazza nyomtatott formában az elektronikus úton átadott dokumentumokat, így a Számlát és a „A kellékszavatosságról, a 

termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató”-t, valamint az “Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

Az Igénybe vevő, illetve az átvételre jogosult személy átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket. A kiszolgáltatás a termék eredeti kiszerelésében történik.

Amennyiben a címzett nem tartózkodik a címen, a futárszolgálat értesítést hagy és a kézbesítést még egy alkalommal megpróbálja. Az első kézbesítéstől számított 5 munkanapig raktározza a küldeményt, amennyiben ez idő alatt sem a címzett nem jelentkezik sem a címnyomozás nem vezet eredményre, a futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja a monroetattooshop (webáruház) telephelyére.

Ugyan ez az eljárás az MPL futárszolgálat választásakor.

A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

Elállási jog

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól eltérő – harmadik személy a terméket átveszi.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ászf_2020_ Szarvas

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, amennyiben volt ilyen) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett és a terméket megvásárló Igénybe vevő nem rendeltetésszerű használatának a következménye).

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A kötelező jótállás időtartama 1 év – e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár – , amelynek kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja (tehát a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik).

A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében elsődlegesen a termék kijavítását kérheti. A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is jelezheti. Ez esetben a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon belül nem végezte el a javítást, a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, illetve, amennyiben ez nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt), az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Fogyasztó a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A Vállalkozás termékei alap esetben 1 év jótállással rendelkeznek, ettől eltérő garanciaidő esetén a termék adatlapján, illetve a jótállási jegyen kerül feltüntetésre a garanciaidő.

Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői 

rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály – és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Csere
 • A kellék értékének arányos megfizetése

Javítást nem áll módunkban vállalni.

Az  elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor – a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel – a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett – “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

Három napos cseregarancia

Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (vagy üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ez esetben a vállalkozás nem hivatkozhat Ptk. szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményezésre is küldhetik a készüléket.

A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

Jótállás

A “háromnapos cseregarancia” hatálya alá nem tartozó olyan tartós fogyasztási cikkek esetében, amire kormányrendelet kötelező jótállást ír elő, a Fogyasztó a vásárlás napjától (vagy beüzemelést igénylő termék esetében a beüzemelés napjától) számított egy éven belül élhet jótállási kötelezettségével. Jótállási igény érvényesítésekor a jótállásra kötelezettnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket megjavítsa. Amennyiben ez nem teljesül, a Fogyasztó másik szavatossági jogra is áttérhet.

Kellékszavatosság

A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó – a szerződés teljesítésétől számított két éven belül – kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, 

amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság

Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).

(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

Adatkezelésről kérjük tájékozódjon:

mailto:https://monroetattoo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Név: Kohut Mihály

Postai levelezési cím: 5540, Szarvas, Szent László utca 15.

E-mail cím: monroetattooshop@gmail.com

Panasszal fordulhat, területi szervekhez:

Békés Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Pethő Hajnalka Katalin

Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Postacím: 5601 Békéscsaba, PF: 284.

Ászf_2020_ Szarvas

Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151,

Telefax: +36 66 546 140,

E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hétő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.00 – 16.00

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Web: naih.hu

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06 1-475-71-86, 475-71-00

Telefax: 06 1-269-35-41

2020  Minden jog fenntartva!

Ászf_2020_ Szarvas